Aktualizace Money S3 13.200

19. nora 2013
Byla vydána aktualizace účetnictví Money S3 verze 13.200.

DPH

  • Seznam podání – nově přidávaný záznam je možné exportovat do PDF ještě před uložením do seznamu podání.

Závěrky

  • Závěrkové operace / Uzavření roku – v bodě 3 došlo k optimalizaci rychlosti převodu počátečního stavu salda, DPH a zůstatků na bankovních účtech a pokladnách z aktuálního do zvoleného účetního roku.

Prodej / Nákup

  • Faktury – výpočet výsledného plnění na vyúčtovacích fakturách vyhovuje §37a zákona o DPH (schválen v rámci tzv. „Technické novely zákona o DPH“, zákon č. 502/2012, platnost od 1. 1. 2013). Pokud zaplacená záloha převyšuje požadované plnění, daní se sazbou daně, ve které byla zdaněna uhrazená záloha.
  • Faktury / Dobropis – byl upraven výpočet výsledného plnění při použití odpočtu zálohy bez vazby.
  • Na všech Objednávkových dokladech, Zálohových fakturách a dokladech Servisů a Oprav se v hlavičce dokladu implicitně nevyplňuje pole Vyřídit nejdříve. Důvodem je efektivnější práce s objednávkovými doklady při přetahování dokladů staršího data do dokladů vyřizujících.

Adresář

  • Seznam akcí vyvolaný z Karty adresáře nebo Karty zakázky se automaticky filtruje jen na akce související s právě otevřenou adresou nebo zakázkou.

Mzdy – tiskové sestavy

  • Mzdový list a Vyúčtování mezd – v sestavách byly doplněny nové hodnoty Základ navýšení daně (solidární daň) a částka na Důchodové spoření.

Mzdy

  • Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech – do nastavení tisku byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 (vzor č. 21), určený pro období 2013. Na formuláři se nově doplňuje počet měsíců, v nichž byla uplatněna sleva na poplatníka, a solidární daň (řádky 14 a 15).
  • Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy/ Potvrzení o zdanitelných příjmech – na tiskové sestavě jsou přístupná ovládací tlačítka pro seznamy na řádcích 14–16.
  • Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění / Evidence důchodového pojištění – export tiskové sestavy byl upraven tak, aby vyhovoval požadavkům ČSSZ.

Ostatní

Od 1. 3. 2013 dojde v Money S3 ke zrušení nativního propojení na e-shopy Inshop (verze 1), InShop 2000, Vltava 2000, MůjObchod a Store OnLine. Obchodování na internetu je v programu Money S3 i nadále podporováno přes modul E-shop konektor, který funguje jako univerzální prostředník. Modul přijímá a zasílá všechna potřebná data na internetový obchod v univerzálním formátu XML. Podmínkou pro úspěšnou komunikaci je pak podpora tohoto formátu dat na straně e-shopu, zajištěná jeho výrobcem. K tomuto účelu slouží vývojářská dokumentace pro E-shop konektor, kterou dodáváme při jeho zakoupení. Kromě toho mohou vývojáři e-shopu využít možnost konzultací přímo s CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Zrušené nativní propojení se týká těchto e-shopů: Inshop (verze 1), InShop 2000, Vltava 2000, MůjObchod a Store OnLine.

V seznamu neuhrazených dokladů na záložce z minulých let funkce Součet zahrnuje doklady spadající do označeného období.

Vaše pozice: Úvod