Přenosné terminály

Využití externích zařízení pro automatický výdej ze skladu

V Money S3 je umožněno použít externí paměťová zařízení (terminály, registrační pokladny, PSIONy atd.), nebo externí aplikace na PC, umožňující prodej nebo výdej ze skladu a následný automatický import do prodejky nebo dodacího listu vystaveného a následně faktury vystavené.

Jde o první krok řešící možnost automatické práce se skladem Money S3 pomocí externích zařízení v celé své šíři (včetně objednávek, automatických inventur, hromadně vystavených dokladů na jednotlivé odběratele, výrobků apod.)

Účetní program Money S3 umožňuje:

Možné využití v praxi

Výdej/prodej ve velkoskladu nebo velkoobchodu

Zákazník prochází se skladníkem skladem (velkoobchodem) a snímá čárový kód zboží se zadáním počtu kusů (balení), které se má vydat. Toto zboží je potom automaticky načteno do dodacího listu vystaveného popř. do faktury vystavené.

Výdej/prodej mobilních prodejců

Mobilní prodejce (řidič rozvozového automobilu) má možnost kombinovat prodej za hotové s výdejem na dodací list na konkrétního zákazníka. Po návratu na centrálu se provede automatické načtení prodejů do prodejky a výdejů do dodacích listů vystavených.

Vaše pozice: Úvod >> >> >> Přenosné terminály