Školení Money

Školení k Pohodě jsou poskytována v pobočkách Cígler software v Praze a v Brně.

Kategorie školení

K dispozici jsou následující typová školení:

Začínáme s Money S3 v daňové evidenci a v účetnictví

Ideální školení zaměřené na základní seznámení s programem Money S3. Vysvětlení základních pojmů, ovládání programu, práce s agendou, seznamy, adresář, základy práce s fakturou a úhradami a další. Kurz představuje odrazový můstek pro absolvování navazujících školení.

Efektivně v Money S3 v daňové evidenci a v účetnictví

Kurz je určen pro všechny začínající a mírně pokročilé uživatele a nabízí uživatelům seznámení se všemi nástroji a funkcemi, které systém Money S3 nabízí pro usnadnění práce. Tipy a triky pro efektivní využití programu se zaměřením na třídění, nástrojové lišty, uživatelské nastavení systému, optimalizace pořizování dokladů, použití šablon a řada dalších funkcí.

Účetnictví a daňová evidence

Kurz je určen pro začínající uživatele, pracovníky ekonomického oddělení, ekonomického ředitele a správce informačního systému. Program je probírán od pořizování jednotlivých účetních případů přes pokladnu, banku, interní doklady, příkazy k úhradě, účetní (peněžní) deník až po tiskové sestavy. Vstupním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je orientace v legislativě podvojného účetnictví a daňové evidence.

Sklady a objednávky

Kurz je určen pro začínající uživatele, skladníky a fakturanty, kteří používají sklady v Money S3 v návaznosti na fakturaci a systém nabídek, objednávek a rezervací. Absolvent kurzu získá ucelený přehled o nastavení skladového systému, práci s cenovými hladinami a slevami, využívání provázanosti jednotlivých částí při vytváření skladových dokladů a faktur, práci s rezervacemi zboží, vytvářením nabídek a celé řadě dalších funkcí programu. Probírány jsou i tiskové výstupy, inventury a způsoby pořizování dokladů.

Personalistika, mzdy

Kurz je určen pro účetní vaší společnosti. Je v něm podrobně popsána problematika zpracování a zaúčtování mezd v programu Money S3. Vstupním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je orientace v legislativě probírané problematiky a základní znalosti s ovládáním programu.

Účetnictví pro pokročilé

Kurz je určen pro pracovníky ekonomického oddělení. V tomto kurzu si uživatelé vyzkouší postupy účtování pro vzájemný zápočet, doklady v cizích měnách, reverse charge, souhrnné hlášení, tvorbu uživatelských sestav, přepočet pořizovacích cen atd. Vstupním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je orientace v legislativě podvojného účetnictví.

Účetní závěrka v účetnictví Money S3

Kurz je určen pro hlavní účetní nebo ekonoma Vaší společnosti. V tomto kurzu si uživatelé vyzkouší kompletní postup účetní závěrky. Program tvoří zejména kontrola salda a účetnictví, přecenění neuhrazených dokladů v cizích měnách, přecenění pokladen a bankovních účtů v cizích měnách, tvorba rezerv a opravných položek apod. Vstupním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je orientace v legislativě podvojného účetnictví a v programu Money S3.

Individuální školení

Kromě toho nabízíme i program individuálních školení přímo u zákazníka ve firmě - tedy školení, kdy si předem dohodnete jeho obsah a termín. Školiteli jsou pracovníci společnosti CÍGLER SOFTWARE.

Pro větší společnosti je připraven program individuálních školení - tedy školení, kdy si předem dohodnete jeho obsah a termín. Školení jsou prováděna v našich školících centrech. Školiteli jsou pracovníci společnosti CÍGLER SOFTWARE, popř. i externisté, kteří s námi spolupracují na analýze programu, především daňoví poradci. Minimální rozsah školení jsou čtyři hodiny.

Kde najdu termíny a přihlášku na školení?

Vše najdete na stránkách Cígler software.

Vaše pozice: Úvod >> >> Školení