Bezpečnost dat

Uživatelská hesla a přístupová právaúčetního programu

Pracuje-li s účetním programem více uživatelů, bývá často vhodné omezit jejich možnosti přístupu k jednotlivým částem systému. Například skladník potřebuje přímý a neomezený přistup ke skladům, objednávkám a fakturaci, ovšem mzdové údaje už patří na starosti jen kolegyni účetní. Money S3 umožňuje volitelně zavést všem uživatelům vstup na heslo a následně omezit jejich přístup do libovolné části systému ve třech úrovních: přístupno bez omezení, pouze k nahlédnutí a zcela nepřístupno.

Můžete tak snadno ošetřit nechtěné modifikace dat i případné neoprávněné pokusy o přístup k nim. Přístupová práva přiděluje a odebírá pouze vyhrazený uživatel - například nadřízený nebo správce systému.

Evidence akcí uživatele

Pro každý doklad se navíc může vést historii akcí, které s ním uživatelé prováděli - vhodné například pro situace, kdy s jednou agendou pracuje více uživatelů a potřebují vysledovat, kdo a kdy daný doklad měnil. Akce se evidují i pro veškerou práci s Money S3 - datum a čas přihlášení/odhlášení ze systému, změny agendy apod. - vše lze samozřejmě filtrovat.

Zamykání dokladů

Často je třeba si rozepsaný či nedořešený doklad uložit a zabránit ostatním uživatelům, aby jej modifikovali. V Money S3 lze toto provést jednoduše pomocí funkce zamykání dokladů, která doklad označí jako zamčený, dovolí jej prohlížet (máte-li patřičné oprávnění), ale nikoli modifikovat. To lze pouze až po jeho opětovném odemčení.

Zálohování dat

Tomuto tématu se může vyhnout snad jen ten, kdo nikdy neměl žádné pojištění a spoléhá na přízeň osudu. I počítač je pouze a jenom stroj na zpracování dat a může se porouchat. Pro každý případ je Money S3 vybaveno mechanismem zálohování dat, který ve vhodnou chvíli zabezpečí vytvoření záložní kopie veškerých dat (například při ukončení práce se systémem) a následně vypálit na CD ROM nebo uložit na oddělený disk. I zálohování si můžete naplánovat jako operaci, která se spustí v zadaný čas.

Vaše pozice: Úvod >> >> Bezpečnost dat