Import a export dat

Často vzniká potřeba datově propojit účetní program Money S3 s jiným softwarovým systémem, například vaší vlastní aplikací, sestavenou na míru. Možností jak tento požadavek řešit je hned několik.

Export dat do formátu DBF

Představuje patrně nejrychlejší cestu, jak získat data z účetního programu Money S3 a použít je v rámci jiné aplikace. Pro tuto formu komunikace byl zvolen historicky nejrozšířenější formát DBF. Money S3 umožňuje jednoduše a rychle exportovat libovolnou datovou tabulku do určeného adresáře přímo ze svého menu. Máte-li požadavek na pravidelný export více datových tabulek, pak oceníte bezplatnou utilitu DBFExport, která zvolená data exportuje (i dávkově) bez závislosti na Money S3, včetně podpory exportů za plného provozu v síti.

Pokročilé možnosti výměny dat: XML

Mezi nejperspektivnější formáty pro výměnu dat patří bezesporu XML. Money S3 v současnosti podporuje nejenom export ale i import dat v tomto formátu. Díky tomu má ekonomický systém široké možnosti komunikace s dalšími aplikacemi - již nyní jsou k dispozici řešení pro výměnu dat s pokladními systémy, aplikacemi třetích stran a dokonce i můstky typu XML-EDI, které vám otevírají cestu pro komunikaci s obchodními řetězci. Kromě předem připravených řešení máte ovšem prostor vytvářet i svá vlastní. Díky tomu že komunikační formát je otevřený a zdokumentován, mohou již nyní proudit oběma směry mezi vaší vlastní aplikací a Money S3 údaje typu adresa, kmenová karta, skladová zásoba, faktura, zakázka, objednávka, nabídka, poptávka, příjemka, výdejka, dodací list, prodejka, bankovní a pokladní doklad a další.

Modul XML je poskytován zdarma pro komunikaci mezi dvěmi instalacemi ekonomických systémů Money S3. Pro ostatní případy komunikace je nabízen samostatně v ceně 4 000,- Kč.

Vaše pozice: Úvod >> >> Import a export dat