Síťové a nesíťové licence Money S3

Money S3 lze provozovat na jednom nebo více počítačích podle počtu zakoupených licencí. Licence lze zakoupi pro PC v síti nebo pro samostatná PC.

Síťové verze

Síťové verze umožňují souběžnou práci uživatelů nad sdílenými daty v rámci počítačové sítě. Jednotliví zaměstnanci pracují se systémem ze svých počítačů, přičemž mají definována přístupová práva do jednotlivých částí systému.

Přednosti síťových verzí

  • sdílení účetních dat
  • souběžná práce uživatelů v rámci počítačové sítě
  • zvýšení efektivity práce firemního týmu

Nesíťové verze

Nesíťová licence je určena pro instalaci systému Money na další počítač v rámci jedné firmy. Tato licence umožňuje pořizování dalších záznamů, doklady se však vytváří vždy pouze na jednom místě a data nelze sehrávat. Pro jejich aktualizaci na dalších počítačích je nutné vyměňovat datový soubor.

Typickým použitím nesíťové licence je provoz Money na dvou nebo více samostatných počítačích, nebo při provozu Money na stolním PC a na notebooku.

Využití

  • chcete-li na několika počítačích zpracovávat různé údaje, které spolu nesouvisí a zůstanou odděleny
  • pracujete-li v různou dobu na více stolních počítačích, např. doma a v zaměstnání
  • potřebujete-li využívat firemní data na přenosném počítači, např. pro získání ekonomických informací mimo pracoviště

Upozornění

  • režim práce si uživatel musí zvolit a ohlídat sám
  • nejedná se o síťovou verzi, databáze nelze sdílet v jednom čase na více počítačích
  • nejedná se o pobočkové zpracování dat, databáze nelze sehrávat

Hosting systému Money S3 - přístup k Money S3 přes internet

Infrastrukturu pro provoz síťových verzí Money není nutné budovat, ale je možné si ji pronajmout. Při hostování je Money S3 nainstalován v datovém centru na serverech poskytovatele a uživatel přistupuje k programu pomocí vzdáleného připojení přes internet. Možnost hostingu přináší projekt Money S3 ONLINE.

Vaše pozice: Úvod >> >> Money na více počítačích