XML výkazy pro příspěvkové organizace

Legislativa a povinnosti vybraných účetních jednotek

V rámci reformy veřejných financí prováděné Ministerstvem financí ČR vstoupila od 1. ledna 2010 v platnost nově vydaná prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví vybraných účetních jednotek. Jedná se mimo jiné o:

Rozsah, změny v metodice účetnictví, nové přístupy k výkaznictví a přenos informací do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) budou vyžadovat od dotčených účetních jednotek zejména následující povinnosti:

Řešení pomocí modulu „XML výkazy S3“ a podporované výkazy

Pro tyto potřeby slouží aplikace „XML výkazy S3“, která umožní připravit následující formuláře v požadované XML struktuře. Vybrané z nich je možné vyexportovat přímo z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“, ostatní je možné v této aplikaci nově vytvořit, editovat a odeslat do CSÚIS.

XML výkazy S3 podporuje následující účetní výkazy:

Samotný program Money S3 (nikoliv aplikace XML výkazy S3) podporuje tisk následujících účetních výkazů:

Money S3 nepodporuje Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty určené pro územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti. Tyto účetní jednotky mohou využít výkazy v základní formě. Pokud váš nadřízený orgán vyžaduje výkazy určené přímo pro tento typ účetních jednotek, je možné s pomocí volby „Kopírovat“ provést jejich úpravu na požadovaný tvar.

Použití modulu XML výkazy S3

Export výkazu pro CSÚIS provedete s pomocí volby Soubor / Export dat pro CSÚIS. Exportovat můžete bez obálky (pouze výkaz), s obálkou MF ČR nebo s obálkou GXML. Volba „bez obálky“ je určena pro účetní jednotky, které nemají vlastní zodpovědné osoby a posílají účetní výkazy na krajský úřad vyžadující částky v tisících Kč. Obálka MF ČR je určena pro účetní jednotky, které mají vlastní zodpovědnou osobu a posílají účetní výkazy buď přímo na MF ČR nebo na krajský úřad, které vyžaduje částky v tisících Kč. Obálka GXML je určena pro účetní jednotky, které budou výkazy posílat na krajské úřady vyžadující částky v Kč. Konkrétní variantu exportu si ověřte na krajském úřadě.

S obálkou MF ČR

Na kartě exportu se nastavují následující informace (povinné údaje jsou označeny červenou hvězdičkou):

Vlastní export zahájíte tlačítkem „Exportovat výkaz“. Vyexportovaný soubor bude v požadovaném XML formátu stanoveném technickou vyhláškou. Po případném zašifrování s pomocí šifrovací utility předáte výkaz na krajský úřad nebo provedete odeslání přímo do CSÚIS prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách Ministerstva financí. Forma předání výkazu závisí na tom, jaký způsob komunikace zvolil váš krajský úřad.

Výchozí stránku s odkazem na všechny důležité dokumenty týkající se CSÚIS (registrace, webová aplikace, šifrovací utilita atd.) naleznete na tomto odkazu Ministerstva financí.

S obálkou GXML

Na kartě exportu se nastavují následující informace:

Vyexportovaný soubor odešlete na krajský úřad.

Vaše pozice: Úvod >> >> >> XML výkazy pro přísp. org.