Daňová evidence

Money S3 umožňuje zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) pro plátce i neplátce DPH.

Předkontace

Účetní program Money S3 umožňuje pomocí předkontací určit kam jednotlivé doklady či položky dokladů budou zaúčtovány v peněžním deníku.

Peněžní deník

Peněžní deník schraňuje veškeré údaje z pokladen a bank a zúčtovávají se v něm všechny příjmy a výdaje. Jednotlivé záznamy uvedené v peněžním deníku lze dále rozúčtovávat či přeúčtovávat. Dále lze z účetního deníku zjistit zdrojový doklad záznamu deníku nebo hradicí doklad, a tento doklad případně opravit.

Banka, pokladna

Účetní program Money S3 umožňuje vést libovolný počet bankovních účtů či pokladen v různých měnách. Pomocí funkce homebanking lze provádět platební příkazy přímo do banky a zpětně výpis z banky lze zaúčtovat bez nutností ručního přepisování dokladů do Money S3.

Peněžní deník

Plátci daně z přidané hodnoty ocení možnost přímého tisku Daňového přiznání z Money S3 a to ve formátu úředního tiskopisu. Tento tiskopis je uznávaným tiskopisem finančního úřadu a uživateli tak odpadá nutnost ručního vyplňování.

Aparát kontroly úhrad

Tato sada funkcí vám přehledně zobrazí seznam upomínkovatelných pohledávek a jejich tisk včetně doplnění individuálních textů pro upomínky. Zpracovávat můžete i penalizovatelné pohledávky. Nechybí rovněž přehledy dlužníků a věřitelů.

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

Většina uživatelů potřebuje kromě standardních sestav (přiznání k DPH, výkaz příjmů a výdajů, stav závazků a pohledávek ke dni) ještě speciální sestavy, které mu například ukáží obrat zboží dle jednotlivých odběratelů, či přehledovost dle materiálu na skladě. Proto má účetní program Money S3 přehledové sestavy včetně grafických výstupů.

Závěrkové operace - uzavření roku, počáteční stavy

K uzavření roku slouží Závěrkové operace, které automaticky převedou a založí do nového účetního roku veškeré bankovní účty a pokladny. Samozřejmostí je také převedení neuhrazených závazků a pohledávek do nového roku.

Číselné řady a seznamy

Pro automatické číslování dokladů můžete použít seznamy číselných řad. Lze si navolit samostatné číselné řady pro jednotlivé typy dokladů. Mezi další patří střediska, zakázky a činnosti. Protože tyto položky můžete zadat na většinu dokladů, můžete podle nich také filtrovat a tisknout téměř ve všech přehledech.

Vaše pozice: Úvod >> >> Daňová evidence