Majetek

Drobný/dlouhodobý majetek

Účetní program Money S3 vede v tomto seznamu veškerý drobný a dlouhodobý majetek vaší firmy. Bohatá evidence (k dispozici jsou například i velmi podrobné údaje o záruce, rozměrech či umístění majetku) slouží k přehlednému vedení karet a k práci s daňovými a (v podvojném účetnictví) i účetními odpisy.

Evidence podchycuje i různé speciální případy odepisování či zhodnocení majetku a umožňuje hromadnou tvorbu účetních a daňových pohybů ke zvolenému datu. Pro zaúčtování majetku máte možnost volit, zda chcete mít každý pohyb s vlastním dokladem, pohyby sdružovat a nebo volit hromadné zaúčtování.

Praktickou funkcí v účetním programu je přiřazení majetku konkrétnímu pracovníkovi včetně možnosti zpětné evidence - můžete tedy mít snadný přehled o tom, kdo o svěřený majetek v daném období pečoval.

Leasingový majetek

Podobně jako v předchozím případě i zde máte k dispozici kartu majetku, tentokrát ovšem přizpůsobenou potřebám vedení leasingového majetku - s možností automatického generování splátkového kalendáře, určením daňových nákladů a zaúčtováním.

Tiskové sestavy

K dispozici máte tisk seznamů majetku, jednotlivých karet a samozřejmě také inventárních štítků.

Vaše pozice: Úvod >> >> Majetek