Elektronická fakturace

Odesílání elektronicky podepsaných dokladů e-mailem v PDF

Money S3 podporuje elektronické odesílání dokladů vašim obchodním partnerům a na jejich digitální podepisování. Odbourání či alespoň omezení papírové komunikace s obchodními partnery vám může ušetřit spoustu místa na šanony a také náklady na papír a toner do tiskárny.

V současné době je možné posílat obchodním partnerům daňové doklady v digitální podobě. Legislativní opora je v zákoně o DPH 235/2004 Sb., hlava II., oddíl 5 § 26, který říká:

Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba uvedená v odstavci 3 opatřila zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zvláštního právního předpisu nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI).

Jak na to jít v praxi:

  1. Pokud chcete mít e-mailem odesílané faktury digitálně podepsané, zařiďte si elektronický podpis. Lze si jej mj. vyřídit na každé poště označené modrým logem Czech Point.

  2. Vložte elektronický podpis do nastavení v Money S3. Máte dvě možnosti: pro celou firmu zadáte jeden elektronický podpis v nastavení agendy (Nástroje / Agenda / záložka El. podpis), jednotlivým uživatelům vložíte vlastní digitální podpis v přístupových právech (Nástroje / Nastavení / Přístupová práva). Podpis uvedený u uživatele má přednost, tj. pokud současně nastavíte podpis uživateli i agendě a v Money S3 je přihlášený uživatel s vlastním zadaným podpisem, použije se pro dokument jeho podpis, nikoliv podpis zadaný v agendě. Vložení podpisu je jednoduché - ukažme si to např. na podpisu v agendě: Zvolte Nástroje / Nastavení / Agenda a vyberte záložku El. podpis. Zaškrtněte políčko Automaticky podepisovat PDF dokumenty a poklepejte na tři tečky pro výběr digitálního podpisu. Money S3 zobrazí Seznam nastavení podepisování dokumentů. V tomto seznamu evidujete všechny používané digitální podpisy v Money S3. Poklepejte na Přidat a zadejte svůj podpis v kartě Nastavení podepisování dokumentů:  3. Pokud nebudete chtít automaticky podepisovat všechny odesílané dokumenty, zaškrtněte přepínač Vyzvat k podepsání. Jestliže chcete, aby byl podpis na dokladu vidět, pak zvolte typ podpisu Viditelný. Dále můžete určit písmo, jakým se na dokladu uvedou údaje o digitálním podpisu a umístění tohoto „razítka".

  4. Poslední krok je jednoduchý. V Seznamu vystavených faktur nastavte kurzor na fakturu, kterou chcete digitálně podepsat, a poklepejte na ikonu Odeslat PDF mailem. Z dokladu se automaticky vytvoří PDF soubor, který se digitálně podepíše a přiloží jako příloha k e-mailu. Máte-li na adresní kartě odběratele uvedenu e-mailovou adresu, pak se tato adresa automaticky přenese do odběratele e-mailu a vám stačí zprávu pouze odeslat.

Vaše pozice: Úvod >> >> >> Elektronická fakturace