Money S3 pro neziskové a příspěvkové organizace a občanská sdružení

Pro neziskové, příspěvkové, nevýdělečné organizace a pro občanská sdružení nabízíme zvýhodněné verze programu Money S3, který by svou funkčností uspokojuje většinu neziskových organizací.

Money S3 pokrývá všechny legislativní potřeby neziskového sektoru.

Dále je vybaven např.:

Zvýhodněná nabídka Money S3 pro neziskovky

Sleva 50% na komplety Money S3 Office a Premium je poskytována nevýdělečným organizacím. Podmínkou pro uznání slevy je přiložení kopie výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, že se jedná o neziskovou organizaci. Dále je možno předložit kopii registrace neziskové organizace u civilně správního úseku Ministerstva vnitra. Sleva se nevztahuje na nákup dalších síťových licencí.

Vaše pozice: Úvod >> >> Money S3 pro neziskovky