Podvojné účetnictví

Předkontace

Účetní program Money S3 umožňuje pomocí předkontací přímo určit, kam jednotlivé doklady či položky dokladů budou zaúčtovány v účetním deníku.

Účtová osnova

Pomocí přednastavené účtové osnovy lze začít okamžitě účtovat. Program umožňuje upravení účtové osnovy přesně na míru uživatele.

Saldo

Pomocí sestavy salda lze bez problémů kontrolovat stav závazků a pohledávek. Tisková sestava salda je závislá na párovacím symbolu, IČU a variabilním symbolu dokladů.

Účetní deník

Záznamy uvedené v účetním deníku lze dále rozúčtovávat či přeúčtovávat a to přímo v účetním deníku. Dále lze přímo z účetního deníku zjistit zdrojový doklad záznamu deníku a tento doklad případně rovnou opravit dle potřeby.

Interní doklady

Interní doklady slouží pro zaúčtování vnitrofiremních operací, jakými jsou například kurzové rozdíly při zaúčtování cizoměnných dokladů, vzájemné zápočty dokladů a další.

Banka, pokladna

V účetním programu programu Money S3 lze vést libovolný počet bankovních účtů či pokladen v různých měnách. Pomocí funkce homebanking lze provádět platební příkazy přímo do banky a zpětně výpis z banky lze zaúčtovat bez nutností ručního přepisování dokladů.

Závazky, pohledávky

Pokud nepoužíváte modul fakturace a přesto potřebujete mít přehled o závazcích a pohledávkách, pak stačí přímo v Money S3 vytvořit závazkový či pohledávkový doklad, se kterým lze pracovat obdobně jako s fakturou. Tyto doklady se používají hlavně při účtování mezd, leasingových splátek, pojištění apod.

Daň z přidané hodnoty

Plátci daně z přidané hodnoty ocení možnost tisku přiznání k DPH. Tento tisk je uznávaným tiskopisem finančního úřadu a uživateli tak odpadá nutnost ručního vyplňování.

Aparát kontroly úhrad

Tato sada funkcí vám přehledně zobrazí seznam upomínkovatelných pohledávek a jejich tisk včetně doplnění individuálních textů pro upomínky. Zpracovávat můžete i penalizovatelné pohledávky. Nechybí rovněž přehledy dlužníků a věřitelů.

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

Většina uživatelů potřebuje krom standardních výkazů  (hlavní kniha, obratová předvaha, rozvahy za období, výsledovky, Cash Flow) ještě speciální sestavy, které mu například ukáží obrat zboží dle jednotlivých odběratelů či přehledovost dle materiálu na skladě. K těmto účelům slouží přehledové sestavy včetně grafických výstupů.

Závěrkové operace - uzavření roku, počáteční stavy

K uzavření roku slouží Závěrkové operace, které automaticky převedou a založí do nového účetního roku veškeré bankovní účty a pokladny. Samozřejmostí je také převedení Salda - neuhrazených závazků a pohledávek do nového roku. Dále pokud právě začínáme poprvé účtovat v programu Money S3, lze pomocí těchto operací jednoduše ručně navést počátečná stavy účetního deníku,salda a DPH.

Číselné řady a seznamy

Pro automatické číslování dokladů můžete použít seznamy číselných řad. Lze si navolit samostatné číselné řady pro jednotlivé typy dokladů. Kromě číselných řad máte k dispozici i další užitečné seznamy - střediska, zakázky a činnosti. Protože tyto položky můžete zadat na většinu dokladů, můžete podle nich také filtrovat a tisknout téměř ve všech přehledech.

Vaše pozice: Úvod >> >> Podvojné účetnictví