Mzdy a personalistika

Seznam zaměstnanců

V personální části uchováváte základní údaje o zaměstnanci, ve mzdové pak evidujete sazby (hodinová, měsíční, prac. poměr, příplatky - na přání lze tuto část vést i jako tzv. složkovou mzdu), nezdanitelné částky (nezdanitelný základ, děti, invalidita...) a platby (údaje nutné pro správné platby záloh a vyúčtování mezd).

Ze seznamu zaměstnanců můžete tisknout přehled zaměstnanců, jejich mzdové listy, potvrzení čistých příjmů, evidenci důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech a zápočtové listy.

Zpracování mezd

V každém měsíci zavedete zaměstnanci jeho mzdovou kartu, která je složená ze záložek Odpracováno, Hrubá mzda, Vyúčtování zaměstnanec, Vyúčtování zaměstnavatel a případně i Nemocenské dávky. Zadáním těchto údajů připravíte mzdy vašich zaměstnanců k závěrečnému zpracování.

Zadávání mzdových dat ulehčují doplňkové seznamy - seznam pracovních poměrů, státních svátků a odvodů (časově rozlišitelných parametrů mezd).

Zaúčtování záloh a mezd

Zaúčtování záloh a mezd je závěrečnou volbou, kterou provádíte. Na základě mzdových karet vám tato funkce vytvoří a zaúčtuje odpovídající závazkové doklady pro zadané období, přičemž je podporováno i zaúčtování na jednotlivé střediska ("střediskové mzdy").

Tiskové sestavy mezd

Pro vytvořené a zpracované mzdy existuje řada tiskových sestav. Jedná se o listinu záloh, vyúčtování mezd, vyúčtování zdravotních pojišťoven, sociálního pojištění, zákonné pojištění, daně z příjmů fyz. osob, srážkové daně z příjmů, přehledu nepřítomností, přehledu o počtu zaměstnanců a výčetku záloh a mezd.

Target S3 - pokročilé možnosti vedení personalistiky a mezd

Náročnějším zájemcům o rozsáhlejší vedení zmíněných agend, popř. organizacím s větším počtem zaměstnanců můžeme nabídnout personální informační systém Target S3, který umožňuje on-line komunikaci a synchronizaci údajů s daty účetního programu Money S3. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Vaše pozice: Úvod >> >> Mzdy