Money S3 Kasa

Softwarová registrační pokladna pro rychlý maloobchodní prodej

Systém Money S3 Kasa je samostatný program, který slouží k přímému maloobchodnímu prodeji na pokladně. Je maximálně přizpůsoben rychlému prodeji zásob, se zvláštním zřetelem na ovládání pouze pomocí klávesnice (všechny funkce potřebné k prodeji lze volat pomocí klávesových zkratek) nebo dotykové obrazovky (touch screenu).

Money S3 Kasa pracuje jako on-line klient nad daty vytvořenými v programu Money S3, použití v off-line režimu (bez napojení na sklad Money) není možné. K prodeji používá standardní doklad z Money S3 - prodejku a umožňuje on-line výběr a odpis skladových zásob, tisk prodejek, používání cenových hladin včetně partnerských, úhrady nepeněžními platidly a tvorbu informačních sestav.

Vzhledem k určení programu pro používání na prodejnách nelze provádět nákup, změny prodejních cen na kartách zásob, ani pořizování nových zásob.

Tvorba prodejek

Přijetí platby za prodejku

 • Při uložení prodejky je vyvolán dialog Zaplaceno, který vám nabídne částku k úhradě a provede výpočet částky k vrácení.
 • V Money S3 Kasa Professional lze nadefinovat libovolná nepeněžní platidla včetně jejich kurzu a zaúčtování. Takto můžete přijímat úhrady platebními kartami, různými typy stravenek i cizími měnami a tyto možnosti lze při jedné platbě i kombinovat.
 • V konfuguraci si můžete zadat úkony, které program automaticky provede po uložení prodejky a provedení platby, jako je tisk prodejky či uzamčení dokladu.

Další funkce

 • Money S3 Kasa obsahuje standardní menu s nabídkou dalších funkcí. I v tomto menu se lze pohybovat prostřednictvím klávesnice.
 • Program umožňuje řadu tiskových výstupů, jako jsou uzávěrky prodeje, platidel, pokladních i zákazníků, hodinové zprávy, přehledy slev a přirážek a sestavy zásob, skladových skupin i skladů.
 • Kdykoliv si můžete zobrazit informace o pohybech zásob, objednávkách, výrobních číslech a statistiku prodeje.
 • Na dotykové obrazovce můžete používat i pomocnou klávesnici Windows, kterou vyvoláte přímo z programu.
 • Během práce můžete změnit agendu či konfiguraci, přidat pokladní komponentu, odhlásit uživatele (pokladní) nebo uzamknout pokladnu.

Varianty nabízených kompletů

Money S3 Kasa je nabízena ve dvou variantách:

Money S3 Kasa Standard

Money S3 Kasa Standard je zdarma a je určena pro menší prodejny. Omezení varianty:

 • Nelze zadat slevu, zboží je do prodejky vloženo vždy se základní cenou.
 • Pracuje pouze s prvními 1000 skladovými kartami. Pokud je ve skladové evidenci Money S3 více skladových karet, nebudou zobrazeny a nebude možné z nich prodávat.
 • Pracuje pouze s prvními 100 adresami, ostatní se nezobrazí a nelze je použít.
 • Pracuje pouze s jedním skladem (prvním v seznamu).
 • Umožňuje pouze platby v hotovosti.
 • Nelze instalovat do sítě (v případě síťového Money S3, je možné v Kase pracovat jen na serveru).

Variantu Money S3 Kasa Standard lze zdarma stáhnout z našich stránek, je součástí Money S3 Start.

Money S3 Kasa Professional

Money S3 Kasa Professional pracuje bez jakýchkoli omezení. Může pracovat v síti proti síťovým datům Money S3. Na počítači, kde je instalována Kasa, není nutné mít instalováno Money S3. Nicméně pro použití modulu Kasa je nutné vlastnit licenci Money S3, Kasu nelze koupit samostatně!

Cena Money S3 Kasa Professional je 3990 Kč bez DPH.

Vaše pozice: Úvod >> >> >> Money S3 Kasa