Skladové analýzy

Skladové analýzy – perfektní přehled o vašem zisku, prodejích a nákupech

Skladové analýzy jsou samostatným modulem Money S3, který je datovou analýzou nad skladovými pohyby. Pro tento typ modulu se rovněž používá zkratka BI (Business Inteligence). Primárně slouží jako základní analytický nástroj skladových pohybů. Je funkční v podvojném účetnictví i v daňové evidenci, podmínkou je ovšem modul Sklady.

Pomocí tohoto modulu můžete jednoduchým způsobem získávat přehled o cenách skladových pohybů (zisk, prodej, nákup) agregačně členěných podle vámi zvolených proměnných.

Databáze tohoto seznamu je ve své podstatě datovou analýzou nad skladovými položkami, jejíž struktura je definována uživatelem zvolenou konfigurací (např. seskupení Sklad/Skladová skupina/Kmenová karta) s možností zobrazení konkrétních skladových položek v nejnižší úrovni.

Modul pracuje v režimu off-line, tzn. po sestavení příslušné analýzy na ni nemají žádný vliv další následné skladové pohyby či opravy skladových pohybů; umožňuje však tvorbu více takových analýz. Seznam je zobrazován v novém typu seznamu, který umožňuje prohlížení hierarchicky strukturované databáze.

Pro zjednodušení jej můžeme nazvat „interaktivní sestavou“, která obsahuje součty v několika, předem definovaných, seskupeních z proměnných skladových položek a pohybů (viz proměnné Filtrů), dále možnost definování filtrů u jednotlivých proměnných, možnost zpracovat i více účetních roků, atp., což vytváří z tohoto seznamu silný analytický nástroj pro potřebu účetních i manažerů.

Počet volených úrovní seskupení je omezen na čtyři. Jako příklad za všechny možnosti uveďme např. přehled zisku z prodejů seskupený dle kmenových karet a skladů aktuálního roku. Samozřejmostí je možnost tiskového výstupu a exportu seznamu do Excelu v libovolné úrovni seskupení.

Přínos pro uživatele modulu Skladové analýzy

Stáhněte si příručku Práce s modulem Skladové analýzy (PDF soubor, 4 MB)

Možnost vyzkoušení modulu Skladové analýzy

Uživatelům licencovaných verzí Money S3 se po aktualizaci na verzi 11.094 čí vyšší objeví v hlavním menu nová nabídka "Analýzy". V rámci této nabídky se zobrazí volby modulu „Účetní analýzy“ (dříve Aktivní saldo) a "Účetní sestavy" a dále "Skladové analýzy". Uživatelé si mohou Skladové analýzy spustit (vyzkoušet) celkem desetkrát, poté se volba znepřístupní.

Dále je možné funkci modulu Skladové analýzy vyzkoušet i ve verzi Start, kde je modul implicitně zapnut a funkční až do překročení limitů verze Start.

Jak si modul Skladové analýzy zakoupit

Modul Skladové analýzy se za cenu 6990 Kč bez DPH dá koupit v našem obchodě BlahaSoft.

Zakoupení Skladových analýz se vztahuje k celému kompletu včetně jeho dalších síťových či lokálních licencí. Zákazník obdrží nové SW licenční číslo, které již obsahuje tento modul. Rozšíření nemá vliv na cenu dalších licencí, ty zůstávají na úrovni daného kompletu, ale má vliv na výši ceny u služby Aktualizace. Při objednávce je třeba uvést číslo licence, kterou si o modul Skladové analýzy přejete rozšířit.

Vaše pozice: Úvod >> >> >> Skladové analýzy