Money S3 a kontrolní hlášení DPH

26. jna 2015
Dd 1. 1. 2016 začne platit pro všechny plátce DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Money S3 na to bude připraveno.

Všichni uživatelé, kteří mají zaplacenou aktualizaci Money S3 na rok 2016, budou od 1. 1. 2016 moci vystavovat doklady s náležitostmi nutnými pro sestavení kontrolního hlášení. Money bude ověřovat správnost výpočtu a rozlišovat, které doklady jsou předmětem kontrolního hlášení.

Co je kontrolní hlášení

Novelou zákona o DPH vzniká od 1. 1. 2016 povinnost podávat elektronicky seznam přijatých a vydaných daňových dokladů s příslušnými údaji (DIČ, číslo dokladu, DUZP, základ daně, sazba daně atd.).

Povinnost se vztahuje na všechny plátce, kteří uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce, nebo pokud přijali úplatu za toto zdanitelné plnění. Kontrolní hlášení je také povinen podat plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo který uplatnil nárok na odpočet daně u jakéhokoliv přijatého zdanitelného plnění od plátce s místem plnění v tuzemsku.

Výkaz se bude podávat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a je inspirován novelou slovenského zákona o DPH platnou od 1.1.2014.

Vaše pozice: Úvod