Nová verze Money S3 16.050

22. prosince 2015
Byla zveřejněna nová verze Money S3 16.050 obsahující mimo jiné přípravu na kontrolní hlášení DPH.

Přechod na verzi Money S3 16.050 vám zajistí, že všechny vaše nově vznikající doklady od 1. 1. 2016 budou v souladu s aktuálními legislativními změnami. Verze obsahuje například nový číselník členění DPH, kontroly vyplnění povinných polí v souvislosti s kontrolním hlášením a mnoho dalších úprav.

Kontrolní hlášení DPH bude k dispozici v lednové verzi 16.100.

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici připravené seznamy pro založení nového roku 2016. Na základě legislativních změn vznikla nová Účtová osnova pro podnikatelské subjekty.
 • Podrobnosti naleznete v dokumentu Legislativní změny platné od 1. 1. 2016.

Účetnictví

DPH

 • V průvodci tiskem výkazu Souhrnné hlášení lze editovat i záporné částky hodnot.
 • V záznamní povinnosti Přiznání k DPH MOSS se tiskne kurz ECB použitý pro výpočet DPH v měně EUR.

Závěrky

 • Byla upravena funkce Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku a to volby Provést závěrkuOdvolat závěrku. Program nově informuje o úspěšném odvolání závěrky s tím, že má uživatel možnost datum poslední závěrky ponechat případně vymazat.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Počáteční stav DPH – na Kartu počátečního stavu DPH se nově přenáší z dokladů i Rozsah, předmět plnění a MJ pro RPDP, vazba na adresu a rozlišuje se datum vstupu do DPH od data plnění DPH.

Nastavení

 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – na kartě Členění DPH jsou nové kolonky potřebné pro výkaz Kontrolní hlášení DPH.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – v seznamu Členění DPH je nová funkce Záměna členění v konfiguracích, která umožnuje Členění DPH nastavená v konfiguracích programu (Uživatelská konfigurace, Nastavení účetního roku, Předkontace, Typy dokladů atd.) vyměnit za Členění DPH platná ve zvoleném období DPH.
 • Synchronizace Členění DPH byla upravena tak, aby při převzetí členění DPH z předchozího období DPH nahradila zkratky členění DPH 17Řx za 19Řx. Dále synchronizace členění DPH i na uživatelských členěních DPH. Pokud je to možné, automaticky dosazuje na základě nastavené kolonky DPH odpovídající nastavení pro Kontrolní hlášení DPH.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Zaúčtování DPH – na kartě Zaúčtování DPH se zobrazují jen nastavení pro tuzemská období DPH.
 • Nastavení pro Zaúčtování DPH pro jednotlivá období DPH se při přidávání nového roku převezmou z jiného roku nebo agendy pouze pokud tato období DPH spadají do rozsahu přidávaného hospodářského roku.

Obchod

Adresář

 • Na Kartu kontaktní osoby v Adresáři bylo doplněno pole pro zadání data narození (uvádí se v některých případech v Kontrolním hlášení DPH).

Doklady

 • Na Kartu nastavení vzoru periodického dokladu byla přidána nová funkce Přepočítat prodejní ceny položek dle ceníků, cenových hladin a slev nastavených na kartě adresy. Použitím této funkce docílíte automatické korekce cen pro danou adresu, která je zadána na kartě vzoru.
 • Na kartě Interního dokladu je nově možné nastavit datum Uplatnění DPH. Na základě tohoto data budou nově Interní doklady vstupovat do Přiznání k DPHVýpisu z evidence pro daňové účely a Přiznání k DPH MOSS. Možnost nastavit rozdílná data Uplatnění a Plnění DPH na Interním dokladu využijete zejména při generování dokladů tuzemského revese charge pro účely spárování plnění odběratele a dodavatele v Kontrolním hlášení DPH.
 • Nyní je možné využít vzor pro generování periodické fakturace pro více než jednu adresu zároveň.
 • V případě, že je Faktura přijatá tvořena Dodacím listem, který spadá do staršího účetního roku, pak automaticky dochází k převodu sazeb DPH na aktuální.
 • Hromadné operace položek v dokladech byly upraveny tak, aby se vždy nabízely sazby DPH dle data zdanitelného plnění, které je na dokladu nastaveno. Zároveň pokud je zadán stát MOSS, pak se nabízí sazby státu, který je nastaven.

Sklad

Zaúčtování

 • Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování prodejek – v nastavení zaúčtování je nový přepínač Pro nadlimitní prodejky s vyplněným DIČ generovat samostatné pokladní doklady pro potřeby Kontrolního hlášení DPH.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Doklad na zákonné pojištění se generuje při zaúčtování mezd i v případě, že jsou za dané čtvrtletí vytvořeny pouze mzdy pro zaměstnance, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk /Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl doplněn nový formulář ČSSZ – 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1. 1. 2016. V souvislosti s novým formulářem byl upraven i průvodce tiskem.

Nástroje

Výměna dat

 • V průvodci importem z iDokladu je nově umožněno nastavit datum, do kterého proběhne import faktur vystavených.
 • XML import objednávek ve stavu Vyřízeno je opět podporován.
 • Je umožněn XML import dokladů v režimu MOSS.

Ostatní

 • Při exportu vybraných tiskových sestav pro ČSSZ nebo MFČR volbou Elektronické podání probíhá kontrola podle platných validačních schémat. V případě, že elektronické podání nebude odpovídat požadované formě, bude o tom uživatel upozorněn prostřednictvím chybového dialogu.
 • Bylo upraveno vyhledávání souboru s původním výtiskem při porovnávání výtisků sestav přímo z karty Nastavení tisku.
 • Při klientské instalaci se v průvodci instalací na straně „nastavení instalace“ zobrazuje nově cesta ke sdíleným datům, místo cesty k lokálním datům, určeným pouze pro instalovaného klienta.

Další novinky:

 1. Money podporuje formát ISDOC.
 2. Zjednodušený modul Servis. V servisních protokolech přímo zadáte položky materiálu a služeb i rovnou určíte způsob vyřízení.
 3. Kompletní daňové přiznání k dani z příjmu. Do Money jsme přidali veškeré formuláře pro přílohy k daňovému přiznání.
 4. Jednodušší komunikace s úřady. Lámali jste si u tiskové sestavy hlavu, jakou použít šablonu pro daný úřad? Money to nově rozpozná a nastaví automaticky.
 5. Snadná práce s doklady z minulých let. Do přehledu vybraných dokladů jsme přidali záložku s účetními roky. Nově tak můžete například snadno zkopírovat loňskou fakturu.
 6. 3 nové volby účtování. Vychytávka (nejen) pro účetní kanceláře. U dokladů můžete nastavit, zda se mají vždy zaúčtovat, zaúčtovat jen s vyplněnou předkontací, nebo mají zůstat nezaúčtované.

Vaše pozice: Úvod