Nová verze Money S3 17.300

7. dubna 2017
Byla vydána nová verze programu Money S3 17.300.

Money

Informační kanál

 • Zprávy zobrazené v Informačním kanálu, na Aktivním informačním řádku, se nově otevírají ve výchozím internetovém prohlížeči.

Možnosti a nastavení

 • Nově byl přepracován algoritmus generování PLU na Kartách zásob. Při generování se dodržuje rozsah PLU Skladových skupin. Pokud je rozsah zadán, tyto skupiny mají přednost před skupinami, které rozsah PLU zadaný nemají. Kmenovým kartám, které nemají zásoby, stejně tak Kartám zásob, které již mají PLU, se PLU negeneruje. Algoritmus přiděluje zásobám vždy nejnižší možné PLU, samozřejmě s přihlédnutím k možnému zadanému rozsahu Skladové skupiny. Nově lze uložit i novou Kmenovou kartu (takže nemá zásoby) bez zadaného PLU, i když je v Nastavení agendy / Sklad zadáno „Povinně zadávat PLU“. V tomto případě kontrola na PLU probíhá až na Kartě zásoby.
 • Nastavení Obchodování na internetu bylo rozšířeno o nové funkce. Jedná se o možnost spouštění libovolné aplikace po importu, po exportu a před importem, zároveň je umožněno výstupní zprávu importu uložit do libovolného úložiště. Funkce jsou dostupné pro lokální, síťové i vzdálené složky na FTP.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Denní kurz z Kurzovního lístku se přenáší do dokladu podle data účetního případu, resp. podle data vystavení. Pokud pro toto datum nebude Kurzovní lístek k dispozici, program dosadí kurz z posledního nalezeného Kurzovního lístku. Podrobnosti k cizím měnám naleznete v Nápovědě.

Ostatní doklady

 • Pomocí nového modulu Import dokladů z Excelu je umožněn import dokladů, které obsahují historické nebo alternativní sazby DPH.

Závěrky

 • V Přiznání k dani z příjmu v oddíle Vybrané údaje z účetnictví jsme nově umožnili vybrat odlišné rozsahy pro jednotlivé výkazy. Rozvaha tedy může být v Plném rozsahu, Zkráceném – Malé ÚJ nebo Zkráceném – Mikro ÚJ. Výkaz zisku a ztráty může být v Plném rozsahu nebo ve Zkráceném.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Nově je možné kopírovat položky všech objednávek (objednávky, nabídky, poptávky). Při kopírování skladových položek se přebírá číslo skladu a kmenové karty.

Sklad

Skladové doklady

 • Na Skladových prodejkách je nově umožněna platba Nepeněžními platidly i v případě, že se jedná o skladovou vratku. Pro tyto potřeby byla rozšířena Karta nepeněžního platidla, kde se nově pro tuto funkci zadává Typ dokladu pro Závazek nebo Výdajový pokladní doklad. Funkce zaúčtování prodejek funguje u vratek stejným způsobem jako u běžných prodejů, s tím rozdílem, že jsou částky záporné a zaúčtování platidel probíhá pomocí dokladu Závazek nebo Výdajový pokladní doklad.
 • Nové prodejky vytvořené ze seznamu Objednávek přijatých, Nabídek vystavených a Poptávek přijatých volbou Vytvořit doklad / Prodejka již půjdou hromadně odeslat do systému EET i pomocí tlačítka Odeslat e-tržby.

Nastavení

 • Byl aktualizován číselník Kódů kombinované nomenklatury.

Režie

Mzdy

 • Na kartu Zaúčtování záloh a mezd byl doplněn nový panel pro zadání Číselné řady pro Závazkové a Interní doklady. Číselná řada zadaná na kartě zaúčtování má přednost před Uživatelskou konfigurací. Při zaúčtování se do nově vzniklých dokladů doplní informace, pro jaké období se doklady vygenerovaly (měsíc a rok zaúčtovávané mzdy). V seznamu Interních a Závazkových dokladů je možné si nastavit nový sloupec „Rok mzdy“ a „Měsíc mzdy“. Při zaúčtování záloh a mezd program nově kontroluje, zda již neexistují doklady pro nově nastavené období a pokud ano upozorní uživatele s tím, že je možné původní doklady smazat (dojde ke smazání původních dokladů a vygenerují se nové doklady), nebo pokračovat bez výmazu (původní doklady se nesmažou a vzniknou další nové doklady).

Nástroje

Plánování úloh

 • Money S3 Automatic má novou funkci. Jedná se o automatické stahování kurzovního lístku pro ČNB. Stejně tak jako ostatní funkce Automaticu je umožněno úlohu spouštět v uživatelsky definovanou dobu a o proběhnuté operaci je uživatel informován odeslaným e-mailem.

Ostatní

 • EET – byl upraven algoritmus výběru certifikátu pro podepsání datové věty tak, že certifikát nastavený na kartě Přístupových práv uživatele má přednost před certifikátem nastaveným na Prodejním místě nastaveném na dokladu.
 • EET- byl upraven algoritmus výběru certifikátu pro storno e-tržby tak, že se program prioritně pokouší datovou větu podepsat stejným certifikátem, kterým byla podepsána původní tržba a následně certifikátem z nastavení Přístupových práv uživatele, použitého Prodejního místa a jako poslední se program pokouší použít certifikát z Nastavení agendy.
 • Při hromadném odesílání tržeb z dokladů do EET byla ošetřena situace, kdy jsou odesílané doklady uzamčeny jinou stanicí na síti.

Vaše pozice: Úvod