Nová verze Money S3 18.000

14. prosince 2017

Byla vydána nová verze účetnictví Money S3 verze 18.000. Je dostupná pro všechny uživatele s předplacenou aktualizací 2018.

Nová verze umožňuje:

  • založení účeního roku 2018,
  • podporu pro malé neziskovky s obratem do 3 mil.,
  • rychlejší práci s bankovními doklady,
  • a mnoho dalších funkcí.

Money

Možnosti a nastavení

  • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2018.

Účetnictví

Pokladna a banka

  • Byl optimalizován seznam Bankovních dokladů. Práce je nyní podstatně rychlejší, což je markantní zejména při práci na síťové verzi.

Ostatní doklady

  • Nová funkčnost v Interních dokladech, při tvorbě Vzájemných zápočtů, umožňuje vytvořené zápočty zaúčtovat do Uzávěrkových úprav. V Konfiguraci vzájemných zápočtů musí být zaškrtnutý přepínač Zaúčtovat do uzávěrkových úprav. Započítaná částka se zaúčtuje do Uzávěrkových úprav podle předkontace hrazeného dokladu. Nejprve se zaúčtuje DPH a zbývající částka připadne na zaúčtování základu daně. Vzájemné zápočty se účtují do Uzávěrkových úprav z důvodu, že se nejedná o pohyb peněz přes pokladnu nebo banku.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Došlo k úpravě tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků podle vyhlášky č. 325/2015 Sb. pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Nová forma je určena pro podnikatelské subjekty, ale také pro neziskové a příspěvkové organizace, u kterých je možné jak počáteční stavy, tak pohyby peněžního deníku i závěrkových operací dělit na hlavní a hospodářskou činnost. Podrobnější informace naleznete v Nápovědě.

Nástroje

Plánování

  • Do Money S3 Automatic byla přidána nová úloha Připomínkovač – aktuální stav připomínek. Pomocí této úlohy zjistíte aktuální stav připomínek s možností jejich odeslání na nastavenou e-mailovou adresu. A stejně jako u většiny ostatních úloh je zde možno nadefinovat, kdy přesně se má úloha spouštět a v jakém časovém rozmezí.

Ostatní

  • Funkčnost licenčního serveru byla optimalizována pro Windows Server 2016. Zároveň byla přidána nová funkce „Spustit jako správce“. Funkce spuštění a zastavení služby serveru jsou dostupné pouze v případě, že je licenční server spuštěn jako správce, což po restartu počítače není. Touto novou funkcí odpadá složité vypínání licenčního serveru a jeho opětovné zavedení. Jedním kliknutím se automaticky restartuje a zapne v režimu správce.

Vaše pozice: Úvod